Workshop bewust mailen

E-mailen zonder protocol en stramien
Binnen twintig jaar na de introductie van Outlook verloopt bijna alle zakelijke correspondentie over de e-mail. Zonder protocol, zonder stramien. Alles is in beleid vastgelegd. Hoe beantwoorden we de telefoon, dragen de heren wel of geen stropdas, spreken we klanten aan met u of met je? En de mail? We zien wel…

Waar de ene medewerker snel een commercieel krachtige boodschap formuleert, verliest de andere continu kostbare tijd. En we staan nog maar aan het begin. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Goed functioneren hangt in belangrijke mate af van het beheersen van een vaardigheid die nooit is getraind, laat staan aangeleerd.

Breed gedragen beleid
Het grote aandachtspunt van e-mailverkeer is de ontembare groei. De workshop begint met de vraag hoeveel tijd medewerkers dagelijks besteden aan het verwerken van inkomende en uitgaande e-mails. Daarmee komt een proces op gang waarin het besef ontstaat dat breed gedragen beleid onmisbaar is.

Waarom? Omdat de gemiddelde (commerciële) medewerker in de regel ruim voldoende scoort in mondelinge communicatie. Daar staan ze in hun kracht. Voor het beheersen van schriftelijke vaardigheden geldt een ander verhaal. De noodzaak om te e-mailen ondermijnt juist de kracht. Daar zijn andere competenties voor nodig.

Bewustwording
Het begint met de bewustwording. Afnemers van producten en diensten oriënteren zich steeds meer via internet. Dit heeft onherroepelijk tot gevolg dat het aandeel van e-mailverkeer in de zakelijke correspondentie stijgt. Het traditionele model van ‘lead’ naar ‘deal’ via persoonlijk contact, verliest terrein. De ‘lead’ neemt de regie over.

Van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam
Daarom de workshop ‘Bewust Mailen’. Om het proces van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam e-mailen stapsgewijs te doorlopen. In een praatsessie van één dagdeel. Ik stel de vragen, leg de pijnpunten voor en bied hulpmiddelen om structuur aan te brengen in een e-mail.

Dat is goed voor het imago van uw organisatie én voor een betere in- en externe communicatie.