Workshop beter schrijven 2

Ontkrachters
In elke werkomgeving kom je ze tegen. Collega’s die brieven, e-mails en rapporten samenstellen waar de lezer niet doorheen komt. Laat staan dat de boodschap duidelijk is. Het manco is meestal een passieve schrijfstijl: worden, wordt, geworden, zullen, kunnen en willen. Dat zijn de ‘ontkrachters’ van elke tekst.

Neem dit voorbeeld: ‘Deze week zal door de directie een besluit genomen moeten worden over de aanschaf van een nieuwe server.’ Dat kan beter: deze week beslist de directie over de aanschaf van een nieuwe server.

‘Uiteindelijk wordt door het gemeentebestuur bepaald welke personen in aanmerking genomen zullen worden voor de premie.’ Beter is: het gemeentebestuur bepaalt welke personen in aanmerking komen voor de premie.

Van lijdende vorm naar bedrijvende vorm
Het verschil zit in de actieve vorm van de tweede zin. ‘Actief’ leest makkelijker en spreekt veel meer tot de verbeelding. Het veelvuldig gebruik van ontkrachters is het kenmerk van een passieve schrijfstijl. In jargon heet dat de lijdende vorm. Het voordeel is dat zelfs een neerlandicus geen fout ontdekt. Geen woord verkeerd gespeld! Het nadeel is dat de inhoud verloren gaat in de woordenbrij. Dat kan beter.

De workshop Beter Schrijven II leert deelnemers in één dagdeel om voortaan actief te schrijven. Dat is goed voor het imago van uw organisatie én dat van de deelnemers. De aanpak is ruimschoots in de praktijk beproefd. Met bijna vijfentwintig jaar ervaring als tekstschrijver ken ik de valkuilen. Het lukt deelnemers in één dagdeel om teksten voortaan duidelijk te formuleren.

De oefeningen stel ik voor elke deelnemende organisatie samen op basis van bestaande correspondentie. Daarmee komt de inhoud van het programma overeen met de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Die maken aantoonbaar een reuzensprong. Mijn voorkeur gaat uit naar maximaal vijf deelnemers per sessie. Voorafgaand vraag ik van alle deelnemers tien uitgaande mails op om een indruk te krijgen.